Strona: PIONIER box – dane w chmurze / Uczelniana Sieć Komputerowa

PIONIER box – dane w chmurze

W tym trybie dostęp do danych możliwy jest wyłącznie online (tzn. wymagane jest połączenie z internetem) poprzez przeglądarkę internetową.

Dane zorganizowane są w tzw. biblioteki, natomiast biblioteki zawierają foldery i pliki. Użytkownicy usługi mogą definiować grupy użytkowników, w ramach których odbywa się współdzielenie bibliotek, folderów i plików. Poniżej opisano:

  Tworzenie bibliotek i udostępnianie zasobów

  • Tworzenie nowej biblioteki.
   Biblioteka jest katalogiem najwyższego poziomu, do którego można dodawać pliki lub foldery. Podczas zakładania nowej biblioteki można zabezpieczyć dostęp do niej hasłem.

   biblioteka.png

  • Przesyłanie plików lub folderów.
   Należy wybrać odpowiednią bibliotekę, a następnie przesłać pliki lub foldery z dysku.
   UWAGA: nazwy folderów nie powinny zawierać polskich znaków!

   przeslij_pliki.png

  • Tworzenie grup użytkowników.
   Można tworzyć grupy użytkowników (np. z jednostki organizacyjnej, grupy ćwiczeniowej itp.), a następnie udostępniać dokumenty dla użytkowników przypisanych do tej grupy.

   nowa_grupa.png

  • Dodawanie użytkowników do grupy.
   Użytkowników można przypisać do grupy na dwa sposoby: poprzez import listy użytkowników z pliku CSV (a) lub dodając użytkowników pojedyncznczo za pomocą adresów mailowych z domeny prz.edu.pl lub stud.prz.edu.pl (b).
   UWAGA! Aby możliwe było dodanie użytkowników do grupy, konieczne jest przynajmniej jednokrotne zalogowanie się każdego z użytkowników do usługi.

   dodaj_do_grupy.png

  • Udostępnianie plików lub folderów pojedynczym użytkownikom lub grupom.
   Udostępniać można całe biblioteki, pojedyncze foldery lub pliki.

   udostepnij.png

   Zasoby mogą zostać udostępnione pojedynczym użytkownikom lub zdefiniowanym wcześniej grupom, w trybie do odczytu i zapisu lub tylko do odczytu.
   UWAGA! Aby możliwe było udostępnienie zasobów pojedynczym użytkownikom, konieczne jest przynajmniej jednokrotne zalogowanie się każdego z użytkowników do usługi.

   udost_grup.png

   Możliwe jest wygenerowania łącza służącego do pobierania lub przesyłania plików (istnieje możliwość zabezpieczenia łącza hasłem), a następnie rozesłania go do użytkowników – również tych, którzy nie logowali się wcześniej do usługi.

   lacze.png

  Pliki i foldery w bibliotekach

  • Operacje na bibliotekach, folderach i plikach.
   Na poziomie biblioteki – ustawienia przechowywania historii dokumentów.
   UWAGA! Jeśli zostanie wybrana opcja Nie przechowuj historii, zapisywana będzie wyłącznie ostatnia wprowadzona zmiana – nie będzie możliwe odzyskanie utraconych plików lub powrót do ich poprzednich wersji.

   historia.png

   Na poziomie biblioteki lub folderu – ustawienia uprawnień dla zdefiniowanych wcześniej grup lub pojedynczych użytkowników, w trybie do odczytu i zapisu lub tylko do odczytu.
   UWAGA! Aby możliwe było udostępnienie zasobów pojedynczym użytkownikom, konieczne jest przynajmniej jednokrotne zalogowanie się każdego z użytkowników do usługi.

   uprawnienia.png

   Na poziomie pliku – możliwość sprawdzenia logów użytkowników (a) oraz zablokowania/odblokowania edycji pliku (b).

   plik.png

  Migawki i historia wersji pliku

  PIONIER BOX umożliwia odzyskanie utraconych lub skasowanych danych, a także zabezpiecza przed atakami szyfrującymi pliki.
  UWAGA! Wykonanie migawek biblioteki i przywrócenie poprzednich wersji plików jest możliwe tylko pod warunkiem, że w ustawieniach przechowywania historii dokumentów NIE ZOSTAŁA WYBRANA opcja Nie przechowuj historii.

  • Wykonanie migawki całej biblioteki
   Umożliwia przywrócenie stanu sprzed określonego czasu, np. w celu odzyskania przypadkowo skasowanego pliku. Po otwarciu biblioteki należy wybrać ikonę Historia (1). Następnie odnaleźć migawkę z wybranego czasu (2). Można przywrócić cały folder (3), lub otworzyć go i przywrócić tylko wybrane pliki (4).

   migawki_biblioteki.png

  • Przywrócenie poprzedniej wersji pliku
   Umożliwia przywrócenie stanu pliku sprzed określonego czasu. Należy rozwinąć listę Więcej operacji (1) i wybrać opcję Historia (2). Następnie odnaleźć wersję pliku z wybranego czasu i kliknąć Przywróć (3).

   plik_wersje.png

  • Dodatkowa pomoc do usługi (w języku angielskim).

  Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

  Akceptuję